Informacja o Firmie:

Sklep internetowy awangard.pl znajdujący się na stronie internetowej pod adresem awangard.pl, umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

Właścicielem Sklepu jest firma:

IOT GLOBAL SP. Z O.O.

UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO 62 LOK. 2

50-312 WROCŁAW, POLAND

REGON: 144336719, NIP: 5213614740

Kontakt e-mail: informacja@awangard.pl
Kontakt telefoniczny: +48 729 962 811
Kapitał zakładowy: 40 000 PLN
REGON: 144336719
NIP: 5213614740
Siedziba/miejsce prowadzenia działalności:

ul. Jedności Narodowej 81/2A, 50-262 Wrocław

 

Ochrona danych osobowych:

Dane osobowe przekazywane spółce przez Klientów Sklepu są przetwarzane przez firmy kurierskie.

Powierzone spółce dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:

  • realizacji umowy zawartej z Klientem Sklepu;
  • informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez awangard.pl, jeśli klient wyrazi na to uprzednią zgodę. Klient ma prawo zrezygnować z newslettera w każdej chwili, poprzez kliknięcie odpowiedniego linku w newsletter, albo wysyłając e-maila na adres nformacja@awangard.pl ze wskazaniem takiej dyspozycji.

Powierzone spółce dane osobowe są przechowywane, przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z poźn. zm.).

Ceny:

Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT (są cenami brutto). Cena podana przy każdym towarze jest ceną wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Cena towaru nie zawiera kosztów przesyłki. Cena zamówionego towaru jest ceną przedstawioną na stronie w momencie złożenia i potwierdzenia zamówienia. Zamówienie regulowane jest jednorazowo.

awangard.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania różnych akcji promocyjnych na jego stronach, bądź wprowadzania w nich zmian. Nie będzie wpływać to na zamówienia zawarte w czasie ich obowiązywania, przeprowadzania i odwoływania różnych akcji promocyjnych na jego stronach, bądź wprowadzania w nich zmian.

Oferta przedstawiona na stronie awangard.pl może zawierać chwilowe błędy systemowe, co skutkuje na anulowanie zamówienia oraz wprowadzenie go ponownie przez Dział Sprzedażowy za zgodą Klienta. 

Zamówienia:

Sklep przyjmuje zamówienia poprzez stronę awangard.pl. Zamówienia są realizowane wedle kolejności ich składania.

Informacja udzielona przez spółkę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży wiążącej obie strony transakcji.

Jeżeli w momencie złożenia zamówienia artykuł okaże się niedostępny, awangard.pl zobowiązuje się poinformować o tym Klienta, zwrócić Klientowi pieniądze w terminie do 30 dni od daty płatności za zamówienie oraz do anulowania zamówienia. Standardowo wystawiany jest dowód zakupu przesyłany drogą elektroniczną do Nabywcy

Bony rabatowe, kody oraz zniżki nie łączą się. Przy zamówieniu można wykorzystać jeden kod rabatowy, który obejmuje dany produkt.

Zamówienia z kodem rabatowym na roboty Roborock, Dyson, iRobot, Hobot, Robojet, Moneual, Ecovacs, Xiaomi, Bissell mogą zostać anulowane przez Sklep awangard.pl

Faktury dla firm i przedsiębiorstw są wystawiane po potwierdzeniu zamówienia. Faktury wysyłane są drogą mailową zaraz po zrealizowaniu zamówienia. Dostępne są również na koncie awangard.pl danego Klienta. Wystarczy przejść do rubryki „Moje zamówienia”, „szczegóły zamówienia” i pobrać/wydrukować fakturę.

Uwaga, prosimy Klientów o dokładne wpisanie nazwy firmy, adresu i numeru NIP podczas podawania adresu dostawy zamówienia. Sklep awangard.pl nie ma możliwości modyfikacji czy zmiany już wystawionej faktury.

Faktura jest podstawą do ewentualnego zgłoszenia reklamacji lub zwrotu towaru.

Sklep awangard.pl ma prawo do anulowania zamówienia w przypadku braku towaru. 
W przypadku dostawy powyżej 3 dni roboczych sklep poinforumuję Klienta o późniejszym terminie dostawy.

Zwrot pieniędzy za niezrealizowane/ anulowane zamówienie sklep awangard.pl jest zobowiązany do zwrotu na wskazanego konto przez Klienta do 7 dni od dnia zaksięgowania kwoty za zamówienie. 

Dostawa:

Towar zamówiony w Sklepie spółka dostarcza za pośrednictwem współpracujących firm kurierskich.

Na czas otrzymania towaru składa się:

  • czas realizacji zamówienia – czas, który upływa od złożenia zamówienia, do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze (czyli zamówienie złożone w soboty, niedziele oraz święta zostanie przekazane do realizacji w pierwszy dzień roboczy po dniu wolnym od pracy). Czas realizacji zamówienia podany jest przy danym towarze. W przypadku braku takiej informacji, oznacza to czas realizacji „1 dzień roboczy”.
  • czas dostawy – czas zależny od wybranego sposobu dostarczenia (przesyłka kurierska dociera zazwyczaj na drugi dzień po nadaniu). Sklep nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia, które powstały po stronie wybranej firmy kurierskiej, lub których przyczyną była siła wyższa

Czas realizacji „1 dzień roboczy” oznacza, że towar posiadamy w magazynie i jest on wysyłany niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty lub złożeniu zamówienia z płatnością przy odbiorze. W przypadku zaksięgowania należności lub złożenia zamówienia z płatnością przy odbiorze do godziny 9.00 rano, towary z czasem realizacji „1 dzień roboczy” zostaną nadane tego samego dnia. W wyjątkowych przypadkach towary z czasem realizacji „1 dzień roboczy” mogą zostać nadane z opóźnieniem 1 (jednego) dnia roboczego, do czego Sklep zastrzega sobie prawo.

Wysyłki towaru realizowane są z magazynu głównego wraz z dokumentem WZ. Faktura VAT lub paragon fiskalny bądź dodatkowe dokumenty gwarancyjne wysyłane są na adres e-mail Nabywcy podany w zamówieniu. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów fakt ten klient winien niezwłocznie zgłosić Spółce w celu uzupełnienia braków.

Po otrzymaniu przesyłki z towarem klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany towar i o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować spółkę. Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony zaleca się spisać protokół w obecności kuriera lub nie odbierać przesyłki.

Sposoby płatności:

Płatność za towar może być dokonywana przez klienta w następujący sposób:

  • Przelewem tradycyjnym na otrzymany w mailu numer konta bankowego
  • Przez system www.tpay.com (płatność online, karta kredytowa)
  • Gotówką do rąk kuriera, w przypadku wyboru wariantu dostawy „za pobraniem”
  • Płatność BLIK

Firma kurierska może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim przypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez firmę kurierską jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty).

Własność intelektualna:

Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w Sklepie zarejestrowanym pod domeną o nazwie awangard.pl są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez wyraźnej zgody Właściciela bądź uprawnionych pracowników Sklepu awangard.pl

Prawo do odstąpienia od umowy:

Klient, dokonujący zakupu jako konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie urządzenia lub w którym wskazana przez klienta osoba trzecia, niebędąca przewoźnikiem weszła w posiadanie urządzenia. Zwrot dotyczy produktów nieużywanych. Zwracany produkt nie może nosić śladów zużycia, które powodują zmniejszenie wartości rzeczy. 
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, klient powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać ze wskazanego poniżej wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: 

IOT GLOBAL SP. Z O.O.

ul. Jedności Narodowej 81/2a, 50-262, Wrocław, e-mail: informacja@awangard.pl
nr tel. +48 729 962 811
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy
sprzedaży następujących rzeczy: ________________

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) __________
Imię i nazwisko konsumenta(-ów) __________
Adres konsumenta(-ów) __________
numer konta bankowego do zwrotu ______________
Data i Podpis konsumenta(-ów) __________
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

(*) Niepotrzebne skreślić.

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Klientowi płatność tylko za urządzenia, nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy kompletne urządzenia. Zwrotu płatności dokonujemy WYŁĄCZNIE w formie przelewu bankowego, na wskazany przez zwracającego rachunek bankowy.

Klient powinien odesłać lub przekazać do Sklepu rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Zwrot może być dokonany przez wybranego przez klienta przewoźnika (kuriera, operatora pocztowego). Rekomendujemy, by zwracając towar zadbali Państwo o prawidłowe jego zabezpieczenie – w tym celu radzimy wykorzystać oryginalne opakowanie wraz z wypełnieniem zapewniającym bezpieczny transport. Gdy Klient wybierze zastosowanie opakowania zastępczego radzimy by gwarantowało ono odpowiednią ochronę towaru przed uszkodzeniem podczas transportu. Zalecamy oklejenie opakowania odpowiednimi nalepkami wskazującymi na wrażliwość towaru na wstrząsy np. „uwaga szkło”.

Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Cel wprowadzenia powyższego wymagania został określony w założeniach leżących u podstaw Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/EU z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów w następujący sposób „w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie.”

Warunki gwarancyjne:

Dystrybutor wraz z Producentem, deklaruje, iż zakupione urządzenie winne być wolne od wad fizycznych, zobowiązując się jednocześnie – w razie ujawnienia takich wad w okresie gwarancyjnym i w zakresie określonym niniejszym dokumentem – do ich usunięcia w sposób uzależniony od właściwości wady. Dystrybutor prowadzi na terenie Polski, we Wrocławiu, centrum napraw serwisowych – gwarancyjnych i pogwarancyjnych (odpłatnych). Naprawy gwarancyjne są wykonywane tylko dla produktów zakupionych na terenie Polski, potwierdzeniem jest dowód zakupu.

Wszelkie aktualne informacje na temat działań gwarancyjnych i serwisowych Dystrybutora, Nabywca może znaleźć w odpowiedniej zakładce na stronie awangard.pl

Dystrybutor zastrzega sobie prawo do uaktualnień, zmian zapisów co do procedury obsługi serwisowej, sposobu i kosztów realizacji napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych.

Każdy Nabywca zobowiązany jest to stosowania się do wytycznych prezentowanych na stronie www Dystrybutora

Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu maksymalnie 21 dni od daty dotarcia do autoryzowanego punktu serwisowego produktów. Po skutecznej naprawie Klient otrzymuje naprawiony produkt wraz z dokumentem serwisowym z wyszczególnieniem zgłoszonej usterki i zakresu wykonanych prac naprawczych/serwisowych.

W wyjątkowych przypadkach konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta termin naprawy może zostać wydłużony do 40 dni. Bądź we wskazanych przypadkach, po ocenie serwisu, Klient otrzyma nowe urządzenie dla tego samego bądź równorzędnego modelu.

Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty zakupu dla niżej wymienionych produktów. Okres gwarancji na baterie wynosi 12 miesięcy od daty zakupu. W przypadku zakupu jako przedsiębiorca – okres gwarancji na produkty i baterie skrócony jest o połowę. Produkty objęte 24 miesięczną gwarancją:
NEEBO GREY+/ NEEBO MOPA+ / NEEBO R6/ NEEBO T10HOME/ NEEBO T10 MIX/ NEEBO COSMIC T12/ NEEBO GLASSY / NEEBO LASSIE/ NEEBO WASHYA/ NEEBO SELFY/ NEEBO AQUAN/ NEEBO Air+ oraz RESTON; DOT; NOX; KAMERA IBABY; JONIZATOR AIR/ / PUPPYOO/ YARD FORCE / HAKII 

Dla niżej wymienionych produktów okres gwarancji wynosi 12 miesięcy urządzenie (6 miesięcy na baterię) W przypadku zakupu jako przedsiębiorca – okres gwarancji na produkty i baterie skrócony jest o połowę.:
SLOWJUICER; SLOWCOOKER; SOUS VIDE; ZGRZEWARKA EGOCOOK; iRobot/ Xiaomi/ Dyson/ Ecovacs/ Robojet/ Bissel/ 

Okres gwarancji dla: 

Produktów OUTLET wynosi 3 miesiące od daty zakupu na robota.

Sprzęt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach gospodarstwa domowego, w pomieszczeniach wewnątrz domu, biura (bez tarasów, balkonów, ganków, garażów, podjazdów, magazynów, hal przemysłowych)

Gwarancja nie obejmuje:

a) uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,

b) uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,

c) uszkodzeń spowodowanych działaniem siły zewnętrznej, np. przepięcia w sieci elektrycznej, wyładowania atmosferycznego, powodzi,

d) napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nie posiadające autoryzacji producenta lub Dystrybutora

e) części z natury łatwo zużywalnych, takich jak: szczotki boczne, szczotki główne, wszelkie filtry, akcesoria dodatkowe, ściereczki, szmatki czyszczące

f)  instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu,

g) przypadków, w których nie stwierdzono wady produktu w trakcie wizyty w serwisie.

e) roboty firmy iRobot, Xiaomi, Moneua. Robojet oraz Dyson muszą zostać odesłane w oryginalnym pudełku z kompletem elementów składowych opakowania. 

Klientowi przysługuje wymiana sprzętu na nowy, jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji trzech napraw tego samego elementu nadal występują w nim wady. Przez naprawę rozumie się wykonanie czynności o charakterze specjalistycznym, właściwym dla usunięcia wady. Pojęcie naprawy nie obejmuje: instalacji, instruktażu, konserwacji sprzętu, poprawy połączeń mechanicznych lub elektrycznych, korekty ustawień elementów składowych urządzenia.

Wymiany sprzętu dokonuje autoryzowany serwis prowadzony przez Dystrybutora we Wrocławiu lub jeśli jest to niemożliwe, autoryzowana placówka sprzedaży detalicznej, w której sprzęt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki).

Zwracany sprzęt musi być kompletny – zapakowany w pudełko i wszystkie akcesoria i dodatki oraz dokumenty (skan dokument zakupu), bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.

Koszty zwrotu urządzenia do serwisu ponosi Nabywca. Serwis zwraca urządzenie do Nabywcy na swój koszt. Nabywca może wnioskować o zwrot poniesionych kosztów za wysyłkę robota do swojego Sprzedawcy, jeśli serwis potwierdził usterkę gwarancyjną.
W przypadku klientów, którzy zakupili produkty w naszej firmie 
IOT GLOBAL SP. Z O.O.: zwrot poniesionych kosztów odbywa się maksymalnie do najniższej kwoty za jaką sklep/serwis realizuję wysyłkę do Nabywcy. W przypadku sklepu/serwisu ta kwota to 22,00 złotych brutto. Do wnioskowania o zwrot poniesionych kosztów do wysokości w/w kwoty, Nabywca winien dostarczyć kopię listu przewozowego (kurier, operator pocztowy) jako dowodu nadania, będącego konieczną podstawą do realizacji zwrotu pieniężnego. Zwrot zawsze odbywa się wyłącznie na konto bankowe Nabywcy zdeklarowane w wiadomości e-mail wysłanej na adres informacja@awangard.pl 

Dystrybutor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania urządzenia i niezgodnego z jego przeznaczeniem (uszkodzenia mechaniczne, zalania i skorodowania części wewnętrznych urządzenia wywołanych przez Użytkownika i osoby z jego otoczenia lub w wyniku napraw wykonanych przez osoby nieupoważnione bądź firmy nie posiadające autoryzacji producenta i dystrybutora na rynku polskim.

Poniższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z tytułu rękojmi.

Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.

Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu z wpisaną czytelnie datą sprzedaży, potwierdzoną pieczęcią i podpisem sprzedawcy.

Zwrot do serwisu robota zakupionego bezpośrednio na stronie www Dystrybutora nie wymaga okazania opieczętowanej i podpisanej karty gwarancyjnej, o ile zostanie przedstawiony dowód zakupu. Zgłaszający winien jest dostarczyć produkt do serwisu do 7 dni roboczych od zgłoszenia oraz otrzymania numeru usterki.

Zwrot do serwisu robota zakupionego w każdym innym miejscu – sklep detaliczny lub internetowy innego Sprzedawcy/Resellera, winien być uzupełniony, poza dokumentem zakupu, również o kartę gwarancyjną lub jej kopię z pełnymi danymi i pieczątką Sprzedawcy

Uwaga: Uszkodzenie lub usunięcie numeru seryjnego lub numeru EAN bądź tabliczki znamionowej  z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji. Do skorzystania z pomocy serwisu konieczne/niezbędne jest posiadanie dowodu zakupu. Należy przygotować i podać następujące dane znajdujące się na tabliczce znamionowej: Model (MOD.), Numer seryjny (S.N.), oraz datę i miejsce zakupu.
W przypadku robotów używanych z sekcji OUTLET prawo do skorzystania z rękojmi jest skrócona i przysługuje jeden rok od daty zakupu produktu. 

Ochrona prawna

Opisy produktów, grafiki oraz pliki wygenerowane do pobrania są autorstwa IOT GLOBAL SP. Z O.O. i podlegają ochronie prawnej. Kopiowanie w części lub całości, a także tworzenie dzieł zależnych jest zabronione. Podstawa prawna: USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH. z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 83) (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904)